Algemene voorwaarden

We geven je graag meer uitleg over onze huisregels en de algemene verkoopsvoorwaarden voor tickets en VIP-arrangementen.

Huisregels en verbodsbepalingen

 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 • Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.
 • Het is verboden om onze zalen te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke aftasting. Alleen smartphones uitgerust met een fotofunctie worden gedoogd. Er mag tijdens evenementen niet worden gefotografeerd of gefilmd, tenzij anders bepaald door de organisator.
 • In onze tent geldt een ABSOLUUT ROOKVERBOD.
 • Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.
 • Lever een inspanning om geen zwerfvuil op de parking en in en rond onze tent achter te laten.

Algemene verkoopsvoorwaarden tickets

 • Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.
 • Het ticket is niet geldig zonder QR code.
 • Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
 • Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke QR code die aan de ingang ingescand kan worden.
 • In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.
 • Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.
 • Koop je ticket niet op veilingsites of tweedehandsticketsites. De QRcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be).
 • Gereserveerde kaarten die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.
 • Worden thuis geprinte e-tickets gebruikt, dan krijgt alleen de eerste aanbieder van elk origineel e-ticket toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde e-tickets zal de toegang dus worden geweigerd.
 • Ongebruikte kaarten worden niet terugbetaald.
 • Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Afgelastingen en/of wijzigingen in het programma (geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Algemene verkoopsvoorwaarden VIP-arrangementen

 • Je bestelling blijft gereserveerd op jouw naam in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Je kan óf met kredietkaart betalen óf cash bij een van de organisators.
 • Bij de verschillende VIP-arrangementen worden de prijzen inclusief kosten en btw vermeld.
 • a ontvangst van je bestelling krijg je via e-mail een bevestiging. Kies je voor betaling via overschrijving, dan vind je bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. Na registratie van je betaling ontvang je per e-mail ook hiervan een bevestiging.
 • Na ontvangst van je betaling en ten vroegste 3 weken voor het evenement krijg je je VIP-kaarten, parkeerkaarten en tickets toegestuurd. De leveringskosten zijn bij het totaalbedrag inbegrepen.
 • De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
 • Onze producten (tickets, VIP-tickets, parkeerkaarten, …) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 • Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. De VIP-arrangementen worden enkel terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De VIP-tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden.
 • Het is niet toegestaan de aangeboden VIP-arrangementen verder te commercialiseren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk de goedkeuring werd gegeven door de vzw Steun voor steen Scouting Pijpelheide vzw. Het is dus verboden om wedstrijden te organiseren, commerciële acties op te zetten of arrangementen door te verkopen.
 • We houden ons het recht voor onze VIP-arrangementen te wijzigen. In geval van wijziging zullen wij dit vooraf kenbaar maken met de optie tot kosteloos annuleren indien het eventuele voorgestelde alternatief niet aanvaard wordt.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • Lees eveneens onze bepalingen inzake privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden VIP voor particulieren

Definitie:een particulier is eenieder die voor eigen rekenening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie, vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.

 • Binnen de 48 uur na je reservering kan je kosteloos annuleren, voor zover het evenement nog niet plaats heeft gevonden en de betaling nog niet werd geregistreerd. Bij annulering binnen de 48 uur na het plaatsen van je reservering, waarbij de betaling wél al werd uitgevoerd, rekenen wij 10% administratiekost aan op het totale bedrag.
 • In alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en beschik je als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, omdat de uitvoering van de levering van diensten begint vóór het einde van de herroepingstermijn. Bovendien is op grond van een specifieke reglementering (KB van 18 november 2002) de bepaling van herroeping niet van toepassing op de verkoop op afstand van huisvestings-, vervoer-, restauratie- en recreatiediensten.

Annuleringsvoorwaarden VIP voor bedrijven

Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.

 • Voor bedrijven is elke bestelling definitief zodra de betaling geregistreerd is.
We vinden het fijn als je deze pagina deelt met je netwerk
Adres
Dophei 1
2221 Pijpelheide (Heist op den Berg)